Buurtbemiddeling

Radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen, stankoverlast. Zomaar enkele zaken die oorzaak kunnen zijn van irritatie onder buren en buurtbewoners, soms oplopend tot diepgaande conflicten. En dat is jammer, want dat gaat ten koste van de leefbaarheid en het leefplezier. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen.

Inwoners die een conflict of probleem (dreigen te) hebben met buurtbewoners, kunnen zich aanmelden voor buurtbemiddeling. Ook kerken, woningcorporaties, de politie en andere organisaties kunnen inwoners aanmelden voor buurtbemiddeling. De hulp is gratis, maar er wordt wel verwacht dat deelnemers meedenken over een acceptabele oplossing voor beide buren.

Kijk voor meer informatie over buurtbemiddeling op www.buurtbemiddelingnunspeetelburg.nl.