Blijverslening

De gemeente Elburg wil graag dat u comfortabel, veilig en met plezier in uw huidige woning kunt blijven wonen, ook als u een dagje ouder wordt of te maken krijgt met gezondheidsproblemen.

Om langer (zelfstandig) in uw woning te kunnen blijven wonen, zijn soms aanpassingen nodig. Denk daarbij aan het verwijderen van drempels in de woning, het realiseren van een slaapkamer en/of badkamer op de begane grond of technologische maatregelen ter vergroting van het wooncomfort. Om dit te kunnen bekostigen, biedt de gemeente Elburg de Blijverslening aan. Let op: u kunt een Blijverslening alleen aanvragen voor een bestaande woning.

Aanvraag Blijverslening digitaal

Aanvraag Blijverslening schriftelijk

Consumptieve of hypothecaire Blijverslening

U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het SVn bepaalt de hoogte van de rente.

U kunt de lening op twee manieren afsluiten:

 • Een hypothecaire lening, voor een bedrag van € 2.500 tot € 50.000 met een looptijd van 10 tot 20 jaar, afhankelijk van de hoogte van de hypotheek.
 • Een consumptieve lening, voor een bedrag van € 2.500 tot € 10.000 met een looptijd van maximaal 10 jaar.
 • U lost de lening af in maandelijkse termijnen. Vervroegde aflossing is boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Blijverslening moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • U bent een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder. Bij een consumptieve lening bent u, of uw medeaanvrager, jonger dan 76 jaar.
 • U bent eigenaar en bewoner van een koopwoning of huurder van een huurwoning in de gemeente Elburg.
  • Een eigenaar-bewoner kan zowel een consumptieve als hypothecaire lening sluiten.
  • Een huurder kan alleen een consumptieve lening aan gaan.
 • De woning waarvoor u een Blijverslening aanvraagt is een bestaande zelfstandige woning, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.
 • Bij een hypothecaire lening mag de totale financiering (bestaande hypotheek en Blijverslening) maximaal 80% van de WOZ-waarde bedragen.
 • De maatregelen/werkzaamheden die u met de Blijverslening wilt financieren, moeten een aantoonbare functionele toevoeging vormen in verband met uw zorgvraag of dragen aantoonbaar bij aan het vergroten van de levensloopbestendigheid van de bestaande woning.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart op het moment dat u de Blijverslening aanvraagt.
 • Het werk wordt uitgevoerd door een erkend installateur of bouwbedrijf.
 • U controleert vooraf of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de aanpassingen via het Omgevingsloket. Indien dit het geval is, vraagt u de benodigde vergunning aan.

Aanvraag

Het aanvragen van een Blijverslening kent een aantal stappen:

 1. Allereerst dient u een aanvraag in bij de gemeente Elburg. U kunt een Blijverslening online aanvragen bij de gemeente via bovenstaand formulier (met DigiD). U kunt ook gebruikmaken van het ‘Aanvraagformulier Blijverslening’. Dit kunt u downloaden, printen, invullen en opsturen naar de gemeente.
 2. De gemeente beoordeelt binnen 8 weken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als uw aanvraag niet volledig is, kan er geen beslissing worden genomen. U krijgt dan nog 4 weken de tijd om uw aanvraag compleet te maken.
 3. Na beoordeling ontvangt u een toewijzings- of een afwijzingsbrief van de gemeente. Daarbij ontvangt u een aanvraagformulier zodat u de Blijverslening vervolgens bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) kunt aanvragen.
 4. SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. De toewijzing van de lening is pas definitief als de financiële toets positief is. SVn versterkt en beheert vervolgens de lening. De Blijverslening wordt via een bouwkrediet verstrekt. De declaratie van de gemaakte kosten dient u zelf in bij de gemeente. Na akkoord van de gemeente betaalt SVn de gemaakte kosten rechtstreeks aan de installateur of het bouwbedrijf uit.

Aanpak

Bij de aanvraag moet u een aantal bijlagen meesturen. Verzamel deze formulieren voordat u de aanvraag invult:

 • Kopie geldig(e) legitimatiebewijs/-zen; (meesturen bij aanvraag op papier)
 • Kopie eigendomsbewijs of huurovereenkomst woning;
 • Opgave van de uit te voeren maatregel(en), inclusief financiële onderbouwing (offertes, e.d.);
 • Planning van de werkzaamheden;
 • Indien u een huurder bent, dient u een verhuurdersverklaring te overleggen.

Heeft u vragen over de Blijverslening of wilt u de Blijverslening aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer: 0525 688 688.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u ook terecht op de website van het SVN. Ook kunt u SVN bellen: 088-2539400.

"Let op! Geld lenen kost geld"