Buurtbemiddeling

Hoe werkt bemiddeling? Wat is het? Wat kan ik er mee? Alle informatie over buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling

De kunst van buurtbemiddeling is het goed luisteren naar beide partijen.

Radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen, stankoverlast. Zomaar enkele zaken die oorzaak kunnen zijn van irritatie onder buren en buurtbewoners, soms oplopend tot diepgaande conflicten. En dat is jammer, want dat gaat ten koste van de leefbaarheid en het leefplezier. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen.

Wat is buurtbemiddeling?

Getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij komen altijd met z’n tweeën en komen niet met oplossingen, maar stimuleren de partijen zelf tot een oplossing te komen. Dit vergroot namelijk de kans op blijvende verbetering. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen er samen met uw buren uit te komen. Zij gaan eerst met de buren (thuis) apart in gesprek. Als de buren bereid zijn met elkaar om tafel te gaan, gebeurt dat op een neutrale plek. Een buurtbemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht.

Buurtbemiddeling inschakelen

Inwoners die een conflict of probleem (dreigen te) hebben met buurtbewoners, kunnen zich aanmelden voor buurtbemiddeling. Ook kerken, woningcorporaties, de politie en andere organisaties kunnen inwoners aanmelden voor buurtbemiddeling. De hulp is gratis, maar er wordt wel verwacht dat deelnemers meedenken over een acceptabele oplossing voor beide buren.

Werkwijze buurtbemiddeling

Nadat u of iemand anders uw conflict heeft gemeld bij buurtbemiddeling, beoordeelt de coördinator of het probleem door bemiddelaars opgelost kan worden. Er wordt op basis van de situatie een team van twee bemiddelaars opgesteld. De buurtbemiddelaars zoeken contact met de betrokken partijen en gaan met hen in gesprek. Als beide partijen bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan, wordt er bemiddelingsgesprek op neutraal terrein gepland. In het gesprek worden wensen voor verbetering uitgesproken en concrete afspraken (desgewenst op papier) gezet. Na ongeveer zes weken vindt er nazorg plaats. De bemiddelaars nemen contact op met beide partijen om te horen of de gemaakte afspraken goed verlopen. Soms is een vervolggesprek nodig. Als het conflict niet te bemiddelen is, verwijst de coördinator u of de melder door naar een andere organisatie.

Buurtbemiddeling niet voor elke situatie

Buurtbemiddeling is niet geschikt als er sprake is van een strafbaar feit, zoals mishandeling, buitensporige agressie of drugsgebruik. Ook in gevallen van alcoholgebruik, crisissituaties binnen één familie en onenigheid met instanties is buurtbemiddeling niet geschikt.

Meer informatie over Buurtbemiddeling en contactgegevens

Kijk voor meer informatie over buurtbemiddeling op www.buurtbemiddelingnunspeetelburg.nl.

Voor vragen, advies of het melden van een conflict kunt u contact opnemen met coördinator Hettie Schoonhoven via telefoonnummer (0341) 25 94 33. Mailen kan ook naar buurtbemiddeling@nunspeet.nl.  

 

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons