Voorschot op bijstandsuitkering aanvragen

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, duurt het even voordat de gemeente een beslissing heeft genomen. Tot die tijd heeft u geen inkomen. Met een voorlopig voorschot krijgt u alvast geld om deze tijd te overbruggen.

Heeft u toch geen recht op bijstand? Dan moet u het geld dat u is voorgeschoten terugbetalen.

Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan wordt het voorschot afgetrokken van uw eerste bijstandsuitkering.

Voor meer informatie kunt terecht bij het Sociaal Trefpunt. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een voorschot op de bijstandsuitkering zijn:

  • U kunt bewijzen dat het voorschot voor u noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door bankafschriften of een bewijs van uw schulden.

Aanvraag

Zo vraagt u een voorschot bij de gemeente aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
    • recente bankafschriften
    • eventueel een bewijs van uw schulden