Mutatieformulier

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Elburg en verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit binnen 5 werkdagen doorgeven aan de gemeente. We hebben deze informatie nodig om uw recht op uitkering en de hoogte daarvan vast te stellen.

Doorgeven

Dit zijn voorbeelden van wijzigingen die u via het mutatieformulier moet doorgeven:

  • Uw inkomen
  • U gaat samenwonen of uw woont niet meer samen of uw kind gaat ergens anders wonen. Want hoe u woont en met wie is heel belangrijk voor uw recht op bijstand.
  • U hebt een erfenis gekregen.
  • U koopt een auto.
  • U wilt op vakantie
  • U gaat studeren of u gaat aan het werk.
  • Uw werk stopt.
  • Wijziiging van IBAN, email adres of telefoonnummer.

Twijfelt u of u een verandering moet doorgeven? Mail uw vraag dan naar participatiewet@elburg.nl, dan kijken we met u mee.

Mutatieformulier Participatiewet, IOAW, IOAZ,BBZ

De gemeente controleert of u nog recht heeft op uw uitkering. Ontvangen wij het formulier te laat? Of heeft u verkeerde informatie doorgegeven? U kunt hiervoor een boete krijgen. Ook moet u de bijstand die u teveel heeft gehad, terugbetalen.

Datum opgave inkomsten en uitbetaling uitkering 2020 pdf 68 kb
Datum opgave inkomsten en uitbetaling uitkering 2021 pdf 48 kb

Voor meer informatie kunt terecht bij het Sociaal Trefpunt.

Aanvraag

Zorg dat u wijzigingen in uw situatie op tijd doorgeeft via het mutatieformulier. Twijfelt u of een verandering in uw situatie gevolgen heeft voor uw uitkering? Neem dan contact op met het Sociaal Trefpunt of mail uw vraag naar participatiewet@elburg.nl.