Mutatieformulier

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Elburg en verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit binnen 5 werkdagen doorgeven aan de gemeente. We hebben deze informatie nodig om uw recht op uitkering en de hoogte daarvan vast te stellen.

Doorgeven

Dit zijn voorbeelden van wijzigingen die u via het mutatieformulier moet doorgeven:

  • U gaat samenwonen of uw woont niet meer samen. Want hoe u woont en met wie is heel belangrijk voor uw recht op bijstand.
  • U hebt een erfenis gekregen.
  • U koopt een auto.
  • U gaat studeren of u gaat aan het werk.
  • Uw werk stopt.

Twijfelt u of u een verandering moet doorgeven? Mail uw vraag dan naar participatiewet@elburg.nl, dan kijken we met u mee.

Wijziging van uw e-mailadres of IBAN, of het doorgeven van inkomsten of vakantie, doet u niet via het mutatieformulier, maar via het Digitaal Klantdossier:

Mutatieformulier Participatiewet, IOAW, IOAZ,BBZ

Onderteken het formulier, stuur bewijsstukken mee en zorg dat het op tijd terug is bij de gemeente. De gemeente controleert of u nog recht heeft op uw uitkering. Levert u het formulier te laat in? Of heeft u verkeerde informatie doorgegeven? U kunt hiervoor een boete krijgen. Ook moet u de bijstand die u teveel heeft gehad, terugbetalen.

Voor meer informatie kunt terecht bij het Sociaal Trefpunt.

Aanvraag

Zorg dat u wijzigingen in uw situatie op tijd doorgeeft via het mutatieformulier. Twijfelt u of een verandering in uw situatie gevolgen heeft voor uw uitkering? Neem dan contact op met het Sociaal Trefpunt of mail uw vraag naar participatiewet@elburg.nl.