Mutatieformulier

Wie een bijstandsuitkering heeft (WWB, IOAW of IOAZ) en inkomsten uit arbeid krijgt elke maand een mutatieformulier. Geef op dit formulier aan:

  • wat uw maandinkomen is
  • hoe u leeft
  • wat u bezit

Mutatieformulier Participatiewet, IOAW, IOAZ,BBZ

Geef ook alle veranderingen door. Misschien gaat u op vakantie of heeft u wat meer bijverdiend. Onderteken het formulier en zorg dat het op de juiste dag terug is bij de gemeente. De gemeente controleert of u nog recht heeft op uw uitkering. Levert u het formulier te laat in? Of heeft u verkeerde informatie doorgegeven? U kunt hiervoor een boete krijgen. Ook moet u de bijstand die u teveel heeft gehad, terugbetalen.

Als u geen inkomsten uit arbeid heeft, hoeft u alleen bij een verandering in uw situatie een mutatieformulier in te leveren. Doe dit minimaal  vijf werkdagen voordat de situatie verandert. Onderteken het formulier en zorg dat het op de juiste dag terug is bij de gemeente. De gemeente controleert of u nog recht heeft op uw uitkering. Levert u het formulier te laat in? Of heeft u verkeerde informatie doorgegeven? U kunt hiervoor een boete krijgen. Ook moet u de bijstand die u teveel heeft gehad, terugbetalen.

Zijn er veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden? Vergeet dan niet de bewijzen hiervan mee te sturen. Als u ook inkomsten uit arbeid heeft, krijgt u elke maand een mutatieformulier toegestuurd. Vergeet uw handtekening niet. Laat uw partner ook ondertekenen als dat wordt gevraagd.

Voor meer informatie kunt terecht bij het Sociaal Trefpunt. 

Aanvraag

Zorg dat u het formulier op tijd terugstuurt naar de gemeente. Ook wijzigingen geeft u door aan de gemeente.