Hulp vanuit organisaties

Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen met uw geldzaken of schulden.

Financieel Trefpunt

We kennen het allemaal wel; het einde van de maand moeten puzzelen om rond te kunnen komen, een rekening krijgen die u niet meteen kunt betalen of digitaal uw geldzaken regelen. U kunt met al uw vragen over geldzaken of schulden terecht bij het Financieel Trefpunt.

In dit trefpunt werken Humanitas, Schuldhulpmaatje, Stichting Wiel, MEE, Sociaal.nl, Stimenz en de gemeente Elburg samen om alle vragen over geld en schulden te beantwoorden of samen te zoeken naar oplossingen. 

Bekijk de pagina van het Financieel Trefpunt voor de locaties, openingstijden en bereikbaarhaar.

155-help-een-bedrijf

Wanneer uw eigen bedrijf of onderneming (tijdelijk) in financieel zwaar weer zit, kunt u een beroep doen op ‘155-help-een-bedrijf, een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. 155-help-een-bedrijf is een noodloket voor ondernemers, waar u kosteloos advies kunt opvragen over uw bedrijfsvoering, commercie of financiën. Een ervaren ondernemersadviseur brengt samen met u de situatie in kaart en kijkt naar mogelijke oplossingen.

Minnelijk traject

Ook schuldhulpverlening is maatwerk. Wanneer u ondanks hulp van bovenstaande organisaties toch in de schulden raakt of blijft, kunt u zich bij het Financieel Trefpunt ('t Huiken, Lange Wijden 33 in Elburg) melden voor schuldhulpverlening. Samen met u wordt gewerkt aan een oplossing voor uw situatie. De organisatie Sociaal.nl voert voor de gemeente de schuldhulpverlening uit. Sociaal.nl  kijkt in eerste instantie naar een minnelijk traject, waarin u samen met de schuldeisers tot een oplossing probeert te komen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voorkomen van nieuwe schulden. Uw medewerking is daarbij erg belangrijk. U krijgt begeleiding bij het (leren) omgaan met de huishoudfinanciën en het beheren van beschikbaar inkomen.

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Als het minnelijk traject niet mogelijk is, biedt de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen wellicht uitkomst. Wanneer u in de wettelijke schuldsanering terecht komt, ben tu binnen drie jaar schuldenvrij. Wie toegelaten wil worden tot de WSNP, stuurt een verzoek naar de rechtbank. De schuldhulpsaneringsinstantie kan u namens de gemeente, helpen met het verzoek. De rechter kan de schuldeisers dwingen mee te werken aan een schuldregeling, mits degene die de schuld moet voldoen handelt vanuit zuivere motieven. Tijdens de saneringsperiode zorgt een bewindvoerder dat de sanering goed verloopt.