Volwassenenpakket

Als het goed is, is bij uw aanvraag om een uitkering ook bekeken of u ook voor tegemoetkomingen ingevolge het volwassenenpakket en/of kindpakket in aanmerking komt. Mocht dit niet zo zijn, dan adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente. Hieronder volgt nadere informatie.

De gemeente Elburg vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen (blijven) deelnemen aan activiteiten gericht op ontspanning, ontmoeting en sport. Om dit te stimuleren, kunnen volwassenen met een laag inkomen gebruik maken van het volwassenenpakket. U kunt de kosten van een activiteit of spullen die te maken hebben met deelname aan culturele, maatschappelijke en sportieve doeleinden terugvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het lidmaatschap bij een sportvereniging of de aanschaf van sportkleding, een abonnement bij de bibliotheek, een dagje weg naar een pretpark, de kosten van een internet-, tv- of telefoonabonnement.

Aanvraagformulier volwassenenpakket en kindpakket

U kunt de kosten tot maximaal € 350 per jaar declareren bij de gemeente Elburg door een declaratieformulier met het bewijs van de gemaakte kosten (bijv. een bonnetje of bankafschrift) in te dienen. U kunt uw recht op een tegemoetkoming niet overdragen aan een gezinslid. Uitbetaling vindt maandelijks plaats. Als u twijfelt of u de kosten voor bepaalde spullen of activiteiten terug krijgt, raden wij u aan om eerst even contact op te nemen met de gemeente.

Declaratieformulier volwassenenpakket en kindpakket

Voorwaarden

Om voor het volwassenenpakket in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar en ouder.
 • U heeft minimaal 12 maanden aaneengesloten een inkomen gehad, gelijk aan of minder dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Gehuwden, samenwonenden: € 1.531,00 (excl. vakantietoeslag)
  • Alleenstaande (ouder): € 1.071,70 (excl. vakantietoeslag)
  • Voor mensen met de AOW-leeftijd en mensen die met meer volwassenen in een huis wonen, gelden andere bedragen. U kunt hiernaar informeren bij de gemeente.
 • U heeft een vermogen lager dan de vermogensgrens uit de Participatiewet.
  • Gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouder maximaal € 12.240,00.
  • Alleenstaande maximaal € 6.120,00.
 • U heeft géén aanspraak op studiefinanciering ingevolge Wet Studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Aanvraag

U kunt de aanvraag doen via het aanvraagformulier Volwassenenpakket en Kindpakket.

Meenemen

 •  bewijsstukken die worden gevraagd in het aanvraagformulier.