Vermogensgrenzen Participatiewet

 

  Kind- en Volwassenenpakket / Bijzondere bijstand Collectieve zorgverzekering
Compensatie Eigen Risico

Gehuwden, samenwonenden en Alleenstaande ouder

€ 12.450,00 € 24.900,00

Alleenstaande

€  6.225,00

€ 12.450,00


(tarieven 2020)