Kwijtschelding belastingen en heffingen

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt dan minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

U kunt de gemeente ook machtigen. Dan wordt het bedrag in 8 termijnen van uw rekening afgeschreven.

Kwijtschelding aanvragen

Heeft u vragen over de belastingen, dan kunt u deze stellen.

Vraag over belastingen

Voorwaarden

 • Kwijtschelding kan pas worden aangevraagd als u daadwerkelijk een aanslag heeft ontvangen.
 • Uw inkomen is minimaal en u heeft geen vermogen
  Onder vermogen wordt verstaan:
  • Uw saldo op uw bank- en spaartegoeden
  • Waarde onroerende zaak (ook buiten de gemeente)
  • Waarde van bijvoorbeeld auto/motor/caravn/juwelen/antiek
  • Waardepapieren

Aanvraag

Na ontvangst van uw aanslag kunt u de kwijtschelding binnen 6 weken aanvragen.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Voor de toetsing maakt de gemeente gebruik van de diensten van het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau vraagt gegevens op bij het UWV over uw inkomen, de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) over uw voertuigbezit en de Belastingdienst over uw inkomen en vermogen.

Indien nodig vragen wij meer informatie aan u op.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.

Uitgelicht