Individuele studietoeslag aanvragen

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als student met een beperking kunt u dit niet altijd. Misschien komt u in aanmerking voor een individuele studietoeslag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal Trefpunt.

Voorwaarden

 • U bent minimaal 18 jaar oud;
 • U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wtos;
 • U heeft geen of weinig vermogen;
 • U kunt wel werken, maar door een ziekte of beperking niet in staat bent om het zelf het volledige wettelijk minimumloon te verdienen. Let wel, in het geval u een Wajong-uitkering ontvangt, dient u zich tot het UWV te wenden voor ondersteuning bij het volgen van een opleiding.

Aanpak

Zo vraagt u een individuele studietoeslag aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • uw leeftijd
  • welke studie u volgt en bij welke onderwijsinstelling u dit doet
  • wat voor beperking u heeft
  • hoeveel studiefinanciering u krijgt of hoe groot uw WTOS-bijdrage is
  • hoe groot uw vermogen is
  • op welke manier u nog kunt werken en voor hoeveel uur per week of maand

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.