Individuele studietoeslag aanvragen

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als student met een beperking kunt u dit niet altijd. Misschien komt u in aanmerking voor een individuele studietoeslag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal Trefpunt.

Voorwaarden

 • U bent minimaal 18 jaar oud;
 • U heeft recht op studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering 2000. Of recht op een tegemoetkoming volgens hoofdstuk 4 van de Wtos;
 • U heeft geen of weinig vermogen;
 • U kunt wel werken, maar door een ziekte of beperking niet in staat bent om zelf het volledige wettelijk minimumloon te verdienen. Ontvangt u een Wajong-uitkering? Dan moet u zich tot het UWV wenden voor hulp bij het volgen van een opleiding.

Aanpak

Zo vraagt u een individuele studietoeslag aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • uw leeftijd
  • welke studie u volgt en bij welke onderwijsinstelling u dit doet
  • wat voor beperking u heeft
  • hoeveel studiefinanciering u krijgt of hoe groot uw WTOS-bijdrage is
  • hoe groot uw vermogen is
  • op welke manier u nog kunt werken en voor hoeveel uur per week of maand

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente één keer verlengen.