Eenmalige energietoeslag 2023

De energietoeslag is een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid voor de hoge energielasten en bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen.

Energietoeslag 2022

De energietoeslag voor het jaar 2022 wordt verhoogd naar € 1.800,-. Alle huishoudens die de eenmalige energietoeslag voor het jaar 2022 toegekend hebben gekregen, ontvangen voor 1 juli 2023 de nabetaling van € 500,-. U hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen. Aanvragen voor het jaar 2022 is niet meer mogelijk.

Energietoeslag 2023

De energietoeslag voor het jaar 2023 wordt vastgesteld op € 800,-. Gemeenten mogen niet aan de slag met de aanvragen en uitkering van de energietoeslag voordat de Wet energietoeslag 2023 in werking is getreden. De invoering van de wet zou deze zomer zijn, maar dat is voorlopig uitgesteld door Minister Schouten. Een nieuwe invoeringsdatum is nog niet bekend. 

Veel inwoners krijgen de Energietoeslag 2023 automatisch uitbetaald. Dit geldt voor inwoners die:

  • een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ, AIO;
  • bekend zijn binnen het gemeentelijke minimabeleid van de gemeente Elburg;
  • in 2022 de Energietoeslag hebben ontvangen en in 2023 nog steeds aan de voorwaarden voldoen.

Dat betekent dat deze inwoners geen aanvraag hoeven in te dienen voor het jaar 2023. De energietoeslag wordt na de zomer betaald.

Bent u nog niet bij ons bekend? Dan kunt u een aanvraag indienen. Er komt zo spoedig mogelijk een aanvraagformulier online als de wet is ingevoerd. Wanneer het aanvraagformulier online staat, informeren wij u hierover via de social mediakanalen en hier op deze webpagina.