Compensatie eigen risico

U kunt een financiële tegemoetkoming krijgen voor uw hoge zorgkosten. Als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft en het volledig eigen risico van de zorgverzekering heeft betaald in het voorgaande jaar, komt u voor deze tegemoetkoming in aanmerking.

Aanvraagformulier Compensatie eigen risico

Voorwaarden

De voorwaarden om de financiële tegemoetkoming te krijgen, zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in de gemeente Elburg.
 • U heeft het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering ter hoogte van € 385,00 over het voorgaande jaar volledig betaald.
 • U heeft een laag inkomen. De volgende inkomensgrenzen gelden:
 • Personen van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: 
  - Alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.169,12 (exclusief vakantiegeld).
  - (Echt)paar, beiden hebben pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt € 1.670,18 (exclusief vakantiegeld).
 • Personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt: 
  - Alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.308,49 (exclusief vakantiegeld).
  - (Echt)paar, een of beiden hebben pensioengerechtigde leeftijd € 1.782,35 (exclusief vakantiegeld).
 • Voor jongeren gelden lagere bedragen! Informeert u hiernaar bij de gemeente.
 • U heeft weinig vermogen. De volgende vermogensgrenzen gelden:
  Alleenstaande maximaal € 12.240,00. Gehuwden en alleenstaande ouders maximaal € 24.480,00. Een eigen woning en auto tellen hierbij niet mee.
 • U heeft een aanvraag via het aanvraagformulier compensatie eigen risico ingediend, samen met de gevraagde bewijsstukken.

Aanvraag

U vraagt de compensatie van het eigen risico aan via het aanvraagformulier compensatie eigen risico. De bewijsstukken die worden gevraagd, stuurt u gelijk mee met het aanvraagformulier.

U kunt dit sturen naar participatiewet@elburg.nl of afgeven aan de servicebalie van het gemeentehuis of per post versturen naar gemeente Elburg, t.a.v. consulent sociaal domein, postbus 70, 8080 AB Elburg.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit.

Uitgelicht