Collectieve zorgverzekering

Iedereen moet een zorgverzekering afsluiten. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Als u kosten heeft die de verzekering niet vergoedt, is een aanvullende verzekering een oplossing. U bent dan bijvoorbeeld verzekerd voor de tandarts, psychologische hulp, een nieuwe bril of een beugel.

Heeft u een minimuminkomen? Maak dan gebruik van de collectieve zorgverzekering van de gemeente via www.gezondverzekerd.nl.

Voor meer informatie kunt terecht bij het Sociaal Trefpunt.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering als u een minimuminkomen en weinig vermogen heeft.

Bijzonderheden

De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering voor minima, chronisch zieken en gehandicapten geregeld bij Zilveren Kruis.

Uw voordeel

  • De gemeente betaalt mee aan uw aanvullende zorgverzekering (€ 27,50 per maand).
  • U krijgt 2% korting op de basisverzekering.
  • U krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdragen Wmo.
  • Zilveren Kruis accepteert iedereen, zonder medische keuring.
  • De premie voor basisverzekering, optimaal aanvullend 3 en tandverzekering 2 sterren is € 156,13 per maand (inclusief alle kortingen). Indien u een volledige gebitsprothese heeft, is tandverzekering niet nodig. In dat geval bedraagt de premie € 140,88 per maand.

U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering als u voldoet aan alle onderstaande punten:

  • Als u geen betalingsachterstand bij uw huidige zorgverzekeraar heeft;
  • Als u een laag vermogen heeft (alleenstaande maximaal € 12.450, gehuwden maximaal € 24.900). Eigen woning en auto tellen hierbij niet mee;
  • Als u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft. De genoemde bedragen zijn exclusief vakantietoeslag.

Personen van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
Alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.199,64.
(Echt)paar, beiden hebben pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt € 1.713,77.

Personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt:
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.340,93.
(Echt)paar, een of beiden hebben pensioengerechtigde leeftijd € 1.817,64.

Voor jongeren en personen die met meer volwassenen in 1 huis wonen, gelden lagere bedragen! Informeert u hiernaar bij de gemeente.

U dient dit verzekeringspakket met € 0,00 vrijwillig eigen risico af te sluiten bij Zilveren Kruis. Dit kunt u doen op www.gezondverzekerd.nl.

Met deze collectieve zorgverzekering kunnen mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking voordelig een zeer complete zorgverzekering afsluiten. Zo zijn er ruime vergoedingen voor fysiotherapie, bril/lenzen en vergoeding eigen bijdrage Wmo. Uiteraard bent u vrij om van deze regeling gebruik te maken. Op grond van de wet is er geen recht op bijzondere bijstand voor medische kosten waar een voorliggende voorziening voor is of die niet noodzakelijk zijn. U neemt dus zelf het risico als u zich onvoldoende verzekert. Zilveren Kruis heeft een brede acceptatieplicht.

Voor 1 januari kunt u overstappen naar Zilveren Kruis als u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent en daarna de collectieve verzekering via de gemeente aanvragen. Als u al bij Zilveren Kruis verzekerd bent volgens het genoemde pakket, kunt u een aanvraag doen om tot de collectieve verzekering via de gemeente te worden toegelaten.

Bent u al collectief verzekerd via de gemeente Elburg, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt van Zilveren Kruis de juiste polis.

Aanvraag

Via www.gezondverzekerd.nl kunt u een aanvraag indienen. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met een consulent van de gemeente.

Let op

U kunt elk jaar opnieuw uw eigen zorgverzekering kiezen. Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Zeg uw huidige zorgverzekering voor 1 januari op.