Bijzondere bijstand aanvragen

U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. Voor onverwachte, hoge kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

 • de eigen bijdrage voor een advocaat
 • hoge zorgkosten die uw verzekering niet betaalt
 • schoolkosten van uw kind
 • de kosten van een begrafenis of crematie

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

 • U heeft een laag inkomen.
 • U heeft weinig vermogen.
 • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
 • De kosten zijn noodzakelijk.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.

Aanvraag

Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt.

Zo vraagt u bijzondere bijstand aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • Vul het aanvraagformulier bijzondere bijstand in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.
 • Let op dat u ook de bewijsstukken meeneemt die worden gevraagd in het aanvraagformulier.

Heeft u een bijstandsuitkering (Participatiewet)? Dan hoeft u alleen het declaratieformulier rechtsbijstand met de gevraagde bewijsstukken in te dienen.

Declaratieformulier rechtsbijstand

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Dit termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.