Werkzaamheden N305 Gooiseweg

In 2021 wordt er gestart met het aanleggen van de weg. Tussen de kruising met de Gooimeerdijk-Oost (N704) en de Nijkerkerweg (N301) liggen straks gescheiden rijbanen met twee rijstroken per richting. Naast het scheiden van de rijrichtingen worden de rijbanen ingericht met ribbelstroken en glasbollen welke als doel hebben de veiligheid te verhogen.

Bekijk voor de planning de Informatiebrief Werkzaamheden N305 Gooiseweg.