Tijdelijke proefafsluiting Havenkade

In de zomer en tijdens evenementen is het druk op de Havenkade in Elburg. Zo druk dat flanerende toeristen, bewoners, ondernemers en doorgaand (auto)verkeer elkaar regelmatig in de weg zitten. Aan deze onveilige verkeerssituatie willen we een eind maken. Dat doen we in 2023 met een proefafsluiting van het wegvak tussen de Botterwerf en restaurant ‘t Boothuis.

De afsluiting van de weg voor gemotoriseerd verkeer tijdens de coronaperiode, is goed bevallen. Wij konden die maatregel toen nemen in verband met de regels rondom corona. Dit jaar gebruiken we om een proef te doen in aanloop naar definitieve maatregelen.

2023 is onderzoeksjaar

Voor we een besluit kunnen nemen over het wel of niet definitief afsluiten van de weg (op drukke momenten), gaan we alle informatie in kaart brengen. Daarvoor is er in 2023 een proef waarbij we extra metingen uitvoeren.

Wanneer is de weg afgesloten?

De Havenkade wordt voor doorgaand gemotoriseerd verkeer afgesloten:

  • op/rond landelijke feestdagen (Goede Vrijdag t/m Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag t/m de daarop volgende zondag, Pinksteren incl. de voorafgaande zaterdag);
  • tijdens de volledige (4) weken wanneer alle drie schoolregio’s vakantie hebben – inclusief een zaterdag als begindag, en een zondag als einddag;
  • op de (overige) zaterdagen en zondagen in juli en augustus en de lokale Bottervrijdag en -zaterdag – de 2de zaterdag van september.
  • Deze afsluiting is steeds van 12 tot 18 uur (dus niet tot 20 uur, zoals tijdens de covid-periode).
  • Tijdens de proefperiode krijgen bewoners en bedrijven aan de Havenkade één ontheffing per adres. Er komen verkeersregelaars bij de afsluiting te staan.

Kalender

 

Deze afspraken zijn besproken met een kleine klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van onder andere Havenbelang, bedrijvenkring Elburg, en een aantal bewoners en ondernemers van de Havenkade. Als gemeente vinden wij dit voorstel een goede balans tussen veiligheid en bereikbaarheid.

Het vervolg

Tegen het einde van de proefperiode (in de loop van augustus en september 2023) kunt u aangeven ‘Wat ging goed? Wat kon beter?’. Met de antwoorden op die vragen gaan we kijken hoe we een goed besluit kunnen nemen voor de komende jaren.