Onderhoud N708 Bremerbergweg

In 2022 voert de provincie Flevo­land onderhoud uit aan de N708 Bremerbergweg. Het asfalt is verouderd en versleten en moet worden vervangen. Daarnaast nemen ze maatregelen om de veiligheid van de Bremerbergweg te vergroten.

Traject

Het traject van de werkzaamheden loopt vanaf de bebouwde kom van Biddinghuizen tot de rotonde Harderdijk-Spijkweg.

Planning

De werkzaamheden nemen ongeveer zes tot acht weken in beslag en starten naar verwachting in het voorjaar van 2022; een exacte startdatum en fasering is nog niet bekend. Doorgaand verkeer krijgt te maken met hinder doordat de weg tijdens de werkzaamheden wordt afgesloten. Met bewoners van de Bremerbergweg worden aparte afspraken gemaakt. Het fietspad is tijdens de werkzaamheden toegankelijk.

Meer informatie

Bekijk voor de werkzaamheden en een plattegrond de Infobulletin Bremerbergweg of kijk op www.flevowegen.nl.