Herinrichting Oude Harderwijkerweg

In maart 2022 hebben we een informatieavond gehouden in dorpshuis Ons Huus om de geplande snelheidsmaatregelen op de Oude Harderwijkerweg met u te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende onderwerpen behandeld:

  1. Drempels op de Oude Harderwijkerweg: we hebben het aantal drempels op de weg besproken.
  2. Breedte van de weg: de breedte van de weg is aan bod gekomen.
  3. Kruising Gerichtenweg – Oude Harderwijkerweg: we hebben gekeken naar de breedte van de Gerichtenweg op de kruising met de Oude Harderwijkerweg.
  4. Vrachtwagens en doorgaand verkeer: er is gesproken over vrachtwagens en doorgaand verkeer op de Oude Harderwijkerweg.
  5. Doortrekken trottoir: het plan om het trottoir door te trekken tot aan de Broekdijk is besproken.
  6. Kruising Oude Harderwijkerweg-Broekdijk-Stadsweg-Huisdijk: deze kruising is ook meegenomen in de bespreking.
  7. Aanpassingen openbare verlichting: er zijn voorstellen gedaan om de openbare verlichting aan te passen, met lagere lichtmasten die dichter bij elkaar staan.

Naast bovengenoemde punten, die we gaan doorvoeren, willen we de inritten uitvoeren in betonstraatsteen ook al is dit punt niet besproken tijdens de avond.

We zijn blij te vermelden dat de informatieavond in een positieve sfeer is verlopen, en we hebben waardevolle input van de aanwezigen ontvangen. Op basis van de opmerkingen hebben we, waar mogelijk, de tekening aangepast.

De geplande start van de werkzaamheden is begin 2024, naar verwachting eind januari of begin februari.

Tekening Oude Harderwijkerweg plateau kruising Huisdijk (pdf, 701kb)