Boswerkzaamheden Johannahoeve ’t Harde

De komende periode worden er in het kader van achterstallig onderhoud kapwerkzaamheden uitgevoerd op de Johannahoeve in ’t Harde. Dit is van belang om dit bosgebied ook voor de toekomst duurzaam in stand te houden. Tevens wordt door het natuurtechnisch bosbeheer de natuurwaarden vergroot. Verder worden oude laanstructuren en zichtlijnen hersteld. Het uiteindelijke doel van dit beheer is het verkrijgen van een gevarieerd en vitaal bos met zowel jonge als oude bomen.

De werkzaamheden worden vakkundig uitgevoerd, zodat de aanwezige flora en fauna niet onnodig worden belast. Bij de kapwerkzaamheden wordt ook gebruik gemaakt van grotere machines en u wordt verzocht, in verband met de veiligheid, hiermee rekening te houden.