Parkeerontheffing aanvragen als bewoner of bedrijf

Iedereen wil graag in de buurt van het centrum of de winkels parkeren. Daarom heeft de gemeente deze plaatsen aangewezen als blauwe zones. U mag daar alleen kort parkeren.

Wanneer u langer in een blauwe zone wilt kunnen parkeren als bewoner of bedrijf, dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen. Een ontheffing kan alleen onder specifieke voorwaarden aan u worden verleend.

Wanneer u de parkeerontheffing online aanvraagt of wijzigt krijgt u korting.

Parkeerontheffing aanvragen, wijzigen of beeindigen

U kunt de parkeerontheffing ook aanvragen op het gemeentehuis, hiervoor moet u een afspraak maken.

Voorwaarden

  • De eigenaar of houder van het voertuig (auto/aanhangwagen) woont in de parkeerschijfzone (per adres wordt 1 ontheffing verleend)
  • Exploiteert een bezorgdienst in de parkeerschijfzone.
  • Voert als bedrijf werkzaamheden uit in de parkeerschijfzone waarbij vaak met zwaar materiaal wordt gewerkt.

Zie voor de volledig omschreven voorwaarden de parkeerverordening Binnenstad Elburg.

Kosten

  • € 107,50 voor een eerste ontheffing voor het betreffende kenteken**. Vraagt u de ontheffing digitaal aan via de website dan betaalt u € 80,63.
  • € 64,45 voor een aansluitende verlenging (voor het volgende kalenderjaar).
  • € 32,20 voor een wijziging (bijv. aanschaf van een andere auto)**. Geeft u uw wijziging digitaal door via de website dan betaalt u € 24,15.

** geldig voor het lopende kalenderjaar.

(tarieven 2021)

Aanpak

U heeft voor de aanvraag nodig:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (eventueel aangevuld met een kopie van het leasecontract of een verklaring van de werkgever, zie hiervoor het aanvraagformulier).

Wijzigen of beëindigen

Wanneer u een andere auto koopt dient u een wijziging aan te vragen of als u geen ontheffing meer nodig heeft en wil beëindigen dan kunt u dit doen door het formulier Parkeerontheffing binnenstad in te vullen. Bij het invullen kiest u dan voor 'wijzigen' of 'beëindigen'.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.