Gladheidbestrijding

November tot en met maart zijn de maanden waarin gladheidsbestrijders klaar staan voor de gemeenschap. In deze periode zorgen zij ervoor dat bij ijzel, sneeuw en bevriezing van het wegdek de wegen berijdbaar blijven. Bekijk op de digitale overzichtskaart op welke wegen er gestrooid wordt door de gemeente.

Niet alle wegen zijn gelijk

Buiten de bebouwde kom onderscheiden wij:

 • Provinciale wegen
 • Overige wegen

Binnen de bebouwde kom onderscheiden wij:

 • Fietspaden
 • 30 km-gebieden
 • Woonstraten
 • Wijkontsluitingswegen

De provinciale wegen binnen de gemeente Elburg (Eperweg, Zuiderzeestraatweg en Flevoweg) vallen onder het strooibeleid van de provincie. Het kan hierdoor voorkomen dat de gemeentelijke wegen wel en de provinciale wegen niet zijn gestrooid of andersom. Nieuwbouwplan de Dijkjes wordt gestrooid door de projectontwikkelaar van Wijnen. 

Eerste prioriteit strooien

De gemeente strooit in eerste instantie de volgende wegen:

Wijkontsluitingswegen

 • Elburg:  Rondweg,  Klokbekerweg, Hellenbeekstraat, Paterijstraat, Vletstraat (ged.), Veldbloemenlaan,  Industriestraat (ged.),  J.P. Broekhovenstraat (ged.), Robbertsmatenstraat , Havenkade, Zwolscheweg, busbaan, Nunspeterweg, binnenstad (ring) Beekstraat, Vischpoortstraat en Jufferenstraat, busbaan, Gregroystraat, Industrieterrein Broeklanden.
 • ’t Harde: Bovendwarsweg, toegangsweg NS (incl. parkeerplaats), Wolkamerweg, Munnikenweg, Burg. Ulco de Vriesweg, Bovenweg, Koekoeksweg, Energieweg , Industrieweg,  Elsakkerweg en Sportlaan.
 • Doornspijk: Lageweg, Veldweg en Oude Kerkweg.
 • Hoge Enk: Gerichtenweg en Oude Harderwijkerweg.

Woonstraten die een school of andere voorziening ontsluiten

 • Elburg:  Omloop, Vackenordestraat, Vrijheidsstraat, Coragestraat, Botterstraat, Vooronder (ged.), De Wimpel,  Lange Wijden, Clakenweg (ged.)  Tuinstraat, Schipluidenstraat, Molenweg
 • ’t Harde: Herenveldweg, Blerckweg, Parkweg, Tientmaatweg,  Marmerstraat, Kiezelstraat, Mergelstraat, Granietstraat, ’t Centrum, Singel, Vale Ouwelaan, Veldbiesweg
 • Doornspijk: Wolter Vinckeweg, Oude Kerkweg, Oude Hogeweg

Doorgaande wegen buiten de bebouwde kom

 • alle doorgaande wegen die bij de gemeente in het beheer zijn.

Fietspaden

 • Elburg: Zwolscheweg/Gregorystraat, Zwolscheweg, Nunspeterweg, De Wimpel, Hellenbeekstraat, Hoekwant/Rondweg, Rondweg, Achterweg, fietspaden ’t Groene Hart, Rijsaert
 • ’t Harde: Oude Bovendwarsweg, Bovendwarsweg
 • Buitengebied: Stadsweg

Om de route aaneen te laten sluiten worden ook diverse tussenliggende wegen die niet voldoen aan de criteria 1e prioriteit gestrooid. Een overzicht van de routes vindt u op de strooiroutekaart.

Tweede prioriteit strooien

Zodra de gemeente bovenstaande wegen voldoende onder controle heeft (dooi), worden overdag alle overige doorgaande straten gestrooid. Op werkdagen zal na 7.30 uur bij de winkelcentra en bij openbare gebouwen worden gestrooid.

Tijdsbestek

Het is onmogelijk al deze wegen in een kort tijdsbestek te strooien. De routes die de strooivoertuigen rijden zijn zo ingedeeld dat op een efficiënte en snelle manier kan worden gestrooid.

Zout voor trottoirs afhalen

In vorstperioden kan alleen op werkdagen van 8.00 uur tot 16.30 uur door particulieren 1 emmer zout (10L) worden afgehaald bij de poort van de gemeentewerf. U moet zelf een emmer meebrengen die u kunt vullen.

Blijf attent

Het blijft voor u als weggebruiker in een vorstperiode opletten.