Gehandicaptenparkeerkaart verlengen

Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, moet u deze op tijd verlengen. Het kan namelijk nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging tenminste 2 maanden voordat uw gehandicaptenparkeerkaart afloopt, aan.

Aanvraag verlenging gehandicaptenparkeerkaart

U kunt de verlenging ook aanvragen op het gemeentehuis, hiervoor moet u een afspraak maken

Selecteer bij het maken van een afspraak 'gehandicaptenparkeerkaart'.

Voorwaarden

Er is geen keuring nodig als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u nog aan de voorwaarden voldoet.

Kosten

  • zonder medische keuring: € 98,40
  • met medische keuring: € 176,00

Deze kosten bent u dus verschuldigd voor de aanvraag van de GPK. Dat betekent dat de legeskosten ook bij afwijzing bij u in rekening worden gebracht, tenzij u voor vergoeding daarvan in aanmerking komt (zie 'Vergoeding kosten'). Houdt u daar rekening mee, voordat u de aanvraag indient.

Vergoeding kosten

Als uw inkomen lager dan 150% van de bijstandsnorm is, kunt u voor deze kosten een beroep doen op het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg.

U dient dan bewijsstukken van uw inkomsten (kopieën van afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen) over één volle maand in te leveren om dat aan te tonen.

Aanpak

Om uw gehandicaptenparkeerkaart te verlengen, heeft u nodig:

  • een ingevuld verlengingsformulier
  • een kopie van uw rijbewijs (bestuurderskaart)
  • 2 gelijke en duidelijke pasfoto's

Aanvullende informatie

Wanneer u een aanvraag indiend voor een bestuurderskaart en u bent in het bezit van een geldig rijbewijs, dient u er rekening mee te houden dat de door u overlegde medische gegevens er toe kunnen leiden dat er een procedure gestart wordt op grond van de artikelen 130-134 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit kan eventueel betekenen dat de minister van Infrastructuur en Milieu na onderzoek door een specialist u ongeschikt verklaart voor het besturen van een motorrijtuig en uw rijbewijs ongeldig verklaart.

Uitgelicht