Subsidie toerisme

Het is mogelijk om subsidie te krijgen voor activiteiten, waardoor de gemeente Elburg op ‘de kaart’ wordt gezet. Het gaat dan om de promotie van een evenement of een andere activiteit, waardoor het bezoek van toeristen aan de gemeente Elburg gestimuleerd wordt.

Voorwaarden

Uw vereniging of instelling vraagt zelf de subsidie aan. Subsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.

Aanvraag

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Aanpak

  • Belangrijke voorwaarde is dat een verzoek om subsidie tijdig voor het te houden evenement wordt ingediend, voorzien van een handtekening van de aanvrager.
  • Het besluit over de toekenning van de subsidie wordt door het college van B en W genomen.
  • Als subsidie wordt toegekend wordt automatisch het toegekende bedrag aan u overgemaakt.
  • Na afloop van de activiteit of het evenement moet door de organisatie een financiële verantwoording (declaraties enz) worden ingediend, waarna het subsidiebedrag definitief wordt vastgesteld.
  • Subsidie die onterecht is uitgekeerd moet worden terugbetaald.

Let op

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.