Subsidie innovatieve projecten

De gemeente Elburg nodigt maatschappelijke organisaties en groepen van burgers uit om met plannen te komen voor innovaties in het sociaal domein. Het college van burgemeester en wethouders stelt 100.000 euro beschikbaar voor innovatieve projecten binnen het sociaal domein. De bedoeling is dat zowel inwoners als maatschappelijke organisaties werk kunnen maken van hun ideeën om Elburg op sociaal vlak te versterken. Om het voor inwoners eenvoudiger te maken een geschikt projectvoorstel in te dienen, komt het college hen op meerdere manieren tegemoet. De criteria worden versoepeld en inwoners kunnen bij stichting WIEL terecht voor advies en ondersteuning. Belangstellenden kunnen tot 21 april een idee of projectievoorstel indienen.

Aanpak

Om de bijdrage aan te vragen heeft u nodig:

  • Beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
  • Begroting voor de kosten van deze activiteiten Als voor de eerste keer subsidie wordt aangevraagd
  • Een jaarrekening over 2017 en een verkorte balans per 31-12-2017
  • Gegevens over de aard en omvang van het eigen vermogen
  • Een jaarverslag over 2017
  • Kopie van de oprichtingsakte en de statuten

Uitgelicht