Evenementenmelding/ Evenementenvergunning

U heeft toestemming nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen. Als u een groot evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Voorbeelden van grote evenementen zijn een braderie, concert, optocht of wedstrijd.

Een klein evenement hoeft u alleen te melden wanneer deze voldoet aan de voorwaarden zoals hieronder aangegeven. Als uw evenement niet aan deze voorwaarden voldoet vraagt u een evenementenvergunning aan.

Aanvraag evenementenvergunning / -melding

Aanvraag straatbarbecue                    

Voorwaarden

 • Er komen niet meer dan 500 personen.
 • Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en hulpdiensten.
 • Het evenement duurt maximaal een dag. En vindt plaats op:  
  • maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 23:00 uur
  • vrijdag of zaterdag tussen 9:00 en 24:00 uur
 • De activiteit is niet commercieel en er is ook geen sprake van een winstoogmerk.
 • Er wordt geen alcohol verstrekt.
 • Bij een buitenevenement mag door de versterkte muziek maximaal een geluidsniveau van 70 dB(A) en 83 dB(C) geproduceerd worden.
 • U meldt het evenement 20 dagen van te voren bij de gemeente.

Kosten

Het melden van een evenement is gratis.

Het tarief bedraagt voor:

 • een kleinschalig evenement waarvoor een verkeersmaatregel noodzakelijk is: € 19,55.
 • alle overige vergunningplichtige evenementen: € 105,72.

(tarieven 2021)

Aanvraag

U dient acht weken voor aanvang van het evenement een aanvraag in, bij grote evenementen is dit termijn twaalf weken. De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag voor uw evenement. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.