Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bij hen komt werken. U kunt een VOG online aanvragen bij Dienst Justis als uw werkgever eHerkenning heeft. Als uw werkgever of organisatie dat niet heeft, kunt u een VOG persoonlijk aanvragen bij de gemeente. U ontvangt de VOG meestal binnen 4 weken per post van Dienst Justis.

VOG aanvragen bij Dienst Justis

Heeft uw werkgever geen eHerkenning of voldoet uw werkgever niet aan de voorwaarden? Vraag dan persoonlijk een VOG aan op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt een geldig identiteitsbewijs mee en een ingevuld aanvraagformulier VOG.

Kosten

  • VOG bij Dienst Justis: € 33,85. Bij uw online aanvraag betaalt u deze kosten rechtstreeks via iDEAL.
  • VOG via gemeente: € 41,35. U betaalt de VOG op het gemeentehuis.

(tarieven 2021)

Machtigen

U kunt iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen. Deze persoon gaat dan voor u naar het gemeentehuis. Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
  • Een machtigingsbrief met uw handtekening (dit is een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen. De brief moet de volgende gegevens van u en de gemachtigde bevatten: voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs

Niet ingeschreven?

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u uw aanvraag rechtstreeks bij Dienst Justis.

Gratis VOG vrijwilligers

Werkt u als vrijwilliger met kwetsbare mensen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gratis VOG via de landelijke regeling.  Uw vrijwilligersorganisatie moet zich eerst registeren via www.gratisvog.nl. Voor de registratie gelden een aantal voorwaarden  Stichting WIEL kan u en uw vrijwilligersorganisatie hierbij helpen.

Komt uw organisatie niet in aanmerking voor de landelijke regeling? Dan kunt u als vrijwilliger mogelijk gebruik maken van de gemeentelijke vergoeding. Om de kosten vergoed te krijgen, vult u het formulier Aanvraag restitutie VOG in.

Aanvraag restitutie VOG