Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

 • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
 • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Een attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. Hiervoor moet u een afspraak maken 'Uittreksel burgerlijke stand'.

Uittreksel BRP voor gebruik in Nederland

U kunt het uittreksel ook aanvragen op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Kosten

 • De kosten voor een bewijs van in leven zijn bedragen € 8,10 aan de balie en € 6,05 voor een digitale aanvraag. Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis. U dient de brief van het pensioenfonds mee te nemen.
 • Een attestatie de vita kost € 13,80. Vraagt uw pensioenfonds om het uittreksel? Dan is het gratis.

(tarieven 2020)

Termijn

Bij een digitale aanvraag wordt het bewijs van in leven zijn binnen 5 werkdagen per post toegestuurd.

Aanvraag

Zo vraagt u een bewijs van in leven zijn aan:

 • Log in met uw DigiD bij de gemeente waarin u woont.
 • Vul de gegevens in.
 • U betaalt het uittreksel online met iDEAL.
 • U krijgt het bewijs van in leven zijn thuisgestuurd.

Zo vraagt u een attestatie de vita aan:

 • U gaat persoonlijk naar de gemeente waar u verblijft.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft
 • U betaalt de kosten bij de aanvraag.