Medische keuring voor uw rijbewijs

Soms moet u medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs kunt krijgen. Een arts beoordeelt of u lichamelijk en geestelijk in staat bent om in een motorvoertuig te rijden. In de volgende gevallen moet u medisch gekeurd worden:

  • U wilt een rijbewijs voor een vrachtwagen of bus aanvragen of verlengen (rijbewijzen C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE).
  • U bent 75 jaar of ouder.

Bent u chauffeur van een vrachtwagen of bus? Een bedrijfsarts of arbo-arts doet uw medische keuring. Bent u ouder dan 75 jaar? Dan mag een huisarts u ook medisch keuren. Een medewerker van het CBR beoordeelt de uitslag van de medische keuring.

Heeft u bij 1 of meer vragen van uw gezondheidsverklaring over uw gezondheid 'ja' ingevuld? Ook dan is een onderzoek door een arts nodig. De arts zet een aantekening op uw verklaring.

Kosten

Het formulier 'Gezondheidsverklaring' kost € 37,80. U betaalt dit bij de aanvraag.
(tarief 2020)

Aanvraag

Vraag bij de gemeente, uw rijschool of het CBR het formulier Gezondheidsverklaring aan.

Aanvraag formulier gezondheidsverklaring

Of maak een afspraak bij de gemeente om het formulier aan te vragen. Selecteer bij het maken van een afspraak 'aanvraag rijbewijs'.

U vult de vragen over uw eigen gezondheid zelf in. Het Geneeskundig verslag laat u door een arts invullen. U kunt uw gezondheidsverklaring ook online doen, op de website van het CBR.

Termijn

U krijgt het formulier meteen mee.