Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af.  Als u kinderen onder de 18 heeft, dan verliezen zij de Nederlandse nationaliteit automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren.

U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.

Daarnaast kan uw Nederlanderschap worden ingetrokken, ook als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

 • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure
 • als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld

Maak uw afspraak

Voorwaarden

De voorwaarden voor de 'verklaring van afstand' zijn:

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft nog een andere nationaliteit.

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

 • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap.
 • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven.
 • Wanneer u 16 jaar of ouder bent, moet u zelf een verklaring van afstand afleggen.

Kosten

Optiepocedure

 • voor u alleen: € 196,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 335,00
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 22,00

Naturalisatie

 • voor u alleen: € 925,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.181,00
 • voor een minderjarige: € 137,00

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan is de naturalisatieprocedure goedkoper:

 • voor u alleen: € 688,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 945,00

(tarieven 2021)

Aanvraag

Zo legt u een ‘verklaring van afstand’ af:

 • U gaat naar de gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw adresgegevens
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een bewijs van een andere nationaliteit

Daarna ondertekent u de verklaring zelf.