Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af.  Als u kinderen onder de 18 heeft, dan verliezen zij de Nederlandse nationaliteit automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren.

U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.

Daarnaast kan uw Nederlanderschap worden ingetrokken, ook als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

 • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure
 • als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld

Maak uw afspraak

Voorwaarden

De voorwaarden voor de 'verklaring van afstand' zijn:

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft nog een andere nationaliteit.

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

 • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap.
 • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven.
 • Wanneer u 16 jaar of ouder bent, moet u zelf een verklaring van afstand afleggen.

Kosten

Naturalisatie

 • naturalisatie enkelvoudig gewoon tarief € 881,00
 • naturalisatie enkelvoudig verminderd tarief € 655,00
 • naturalisatie gemeenschappelijk gewoon tarief € 1.124,00 
 • naturalisatie gemeenschappelijk verminderd tarief € 899,00

Optiepocedure

 • enkelvoudige optie € 187,00
 • gemeenschappelijke optie € 319,00

(Leges 2019)

Aanvraag

Zo legt u een ‘verklaring van afstand’ af:

 • U gaat naar de gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw adresgegevens
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een bewijs van een andere nationaliteit

Daarna ondertekent u de verklaring zelf.