Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? Dan kunt u ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Dit termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit via de optieprocedure zijn onder andere:

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft een verblijfsvergunning.

Er gelden nog extra voorwaarden voor de volgende gevallen:

 • U bent het kind van immigranten.
 • U heeft geen nationaliteit, maar woont hier al 3 jaar (u bent dan staatloos).
 • Bij langdurig verblijf:
  • U woont hier vanaf uw 4e jaar, of
  • U heeft de AOW-leeftijd bereikt en u woont hier 15 jaar.
 • U bent oud-Nederlander.
 • U bent minstens 3 jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar.

Kosten

De optieprocedure kost:

 • voor u alleen: € 196,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 335,00
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 22,00

U betaalt dit bij uw aanvraag (tarieven 2021)

Aanvraag

Zo dient u een optieverzoek in:

 • U gaat naar de gemeente.
 • U levert aan:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf. Dit is niet nodig als u de nationaliteit van een EU-/EER-land of Zwitserland heeft.een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte uit uw land van herkomst.
  • U betaalt bij de aanvraag.
 • Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan hoeft u alleen maar een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring.
 • Daarna controleert de gemeente of u voldoet aan alle eisen.
 • Zo ja, dan stuurt zij een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U krijgt daar een optiebevestiging uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen.
 • Daarna wordt u Nederlander.