Woonvisie gemeente Elburg 2020-2025

De gemeenteraad heeft op 28 september 2020 de Woonvisie gemeente Elburg 2020-2025 vastgesteld. De Woonvisie treedt nu in werking. De Woonvisie is voor de komende jaren de leidraad bij vraagstukken over de toenemende vraag naar woningen, een krappe woningmarkt en het bouwen van (passende) woningen. Wethouder Klein: “De komende tien jaar zijn ongeveer 800 woningen nodig, waarvan een deel uit de ‘ombouw’ van ons huidige woningaanbod moet komen. Het Klimaatakkoord, de vergrijzing en andere maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat we in de toekomst een andere inrichting van de leefomgeving krijgen. Grote uitdaging is om wonen voor iedereen betaalbaar te houden. Dat kunnen we als gemeente niet alleen en daarom ben ik blij met de inzet van alle partners die met ons samenwerken bij de uitvoering van onze plannen.”

Nieuwe woonvormen, verduurzaming en transformatie van de bestaande bebouwde omgeving vormen de fundamenten onder het nieuwe beleid. Dat moet onder andere jongeren, ouderen en mensen met een specifieke vraag voldoende perspectief bieden op passende huisvesting binnen de gemeentegrenzen.

Bekijk de Woonvisie gemeente Elburg 2020-2025.