Uitbreiding subsidieregeling gestegen energiekosten Winterfonds

Vorig najaar stelde de provincie Gelderland een subsidie beschikbaar voor het MKB en voor maatschappelijke organisaties (club- en buurthuizen, scholen, sportverenigingen, religieuze instellingen, musea etc.), om hen tegemoet te komen bij de gestegen energiekosten.

Afgelopen voorjaar kon u deze subsidie aanvragen voor de periode oktober-december 2022. Omdat is gebleken dat veel organisaties ook in de wintermaanden van 2023 nog flink hogere energierekeningen hadden, hebben we de regeling uitgebreid. U kunt nu ook subsidie aanvragen voor de maanden januari-juni 2023.

Voor wie

MKB en maatschappelijke organisaties in Elburg.

Wat wordt vergoed

De hogere energiekosten.

Voor welke periode

Oktober 2022 - juni 2023 ten opzichte van oktober 2021 - juni 2022.

Subsidiebedrag

De gehele meerkosten, tot een maximum van € 5000 per organisatie.

Aanvragen

Via www.elburg.nl/winterfonds van 1 september tot 30 november 2023.