Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5) geldt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. U kunt als ondernemer de Tozo uitkering aanvragen wanneer u door de gevolgen van de coronacrisis in (gezins)inkomsten achteruit bent gegaan en u onder het sociaal minimum uitkomt. Er is geen vermogenstoets, maar wel een partnerinkomenstoets. Dat betekent dat de inkomsten van uw partner meetellen.

Ook als u al Tozo 4 ontving, dient u een nieuwe aanvraag in te dienen voor Tozo 5 om voor de periode vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021 de uitkering voor levensonderhoud voort te laten zetten. Ook kunt u een (aanvullende) lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op www.elburg.nl/tozo.