Samenwerkingsovereenkomst 100 extra elektriciteitshuisjes

Liander, verantwoordelijk voor een goed werkend stroomnet, en de gemeente Elburg hebben een samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgesloten. “In de komende jaren willen we grote stappen maken in de verduurzaming. Daarom komen er in de gemeente Elburg versneld ongeveer 100 elektriciteitshuisjes bij,” zegt wethouder Bertus Jeensma. “Met deze samenwerkingsovereenkomst geven de gemeente en Liander vorm aan een goede samenwerking. Hierdoor kunnen we de plannen beter op elkaar afstemmen en sneller het stroomnet uitbreiden. In de komende periode gaan we samen met inwoners uit de betrokken buurten kijken naar hoe we dit optimaal kunnen realiseren.”

235 huisjes

“We hebben meer stroom nodig maar dat lukt niet via de huidige stroomkabels. De afstanden tussen de transformatorhuisjes en de woningen zijn vaak te groot. Daar kunnen we wat aan doen door extra huisjes aan te leggen. We hebben nu 135 transformatorhuisjes en dat aantal groeit dan tot 235. Dit geeft een goede basis om straks zonder aardgas onze huizen te verwarmen,” legt wethouder Jeensma uit.

Het doel is om in 2050 in de gemeente Elburg – en in de rest van Europa – CO2 neutraal te zijn. Dit kan onder andere worden bereikt door te stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen. De verwarming van de huizen verloopt dan op een andere manier. Eén van de oplossingen is de combinatie van goed isoleren en het plaatsen van warmtepompen. Die oplossing leidt weer tot een flinke grotere vraag naar elektriciteit.

Oostendorp

Het is de verwachting dat de uitvoering van het plaatsen van de nieuwe huisjes in 2025 start. Tot die tijd vindt overleg plaats met inwoners en worden de plannen gemaakt voor de plaatsing. Daar beginnen we dit jaar al mee in Oostendorp.