Regionale dialoogsessie tarieven Wmo 2021

In het kader van de aanbesteding Wmo 2021 moeten de tarieven voor hulp bij het huishouden, begeleiding (ambulant en groep), vervoer en logeeropvang opnieuw worden vastgesteld. Bureau HHM begeleidt de gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde) bij het vaststellen van de tarieven.

Aan de hand van de productbeschrijving, landelijke onderzoeken/benchmarks en ervaringen in het land heeft bureau HHM een eerste uitwerking van een algemeen kostprijsmodel voor de verschillende producten gemaakt. Het kostprijsmodel en de voorgestelde parameterwaarden zijn in de eerste dialoogsessie van 7 oktober jl. aan de Wmo aanbieders voorgelegd. Door de nieuwe maatregelen rondom COVID19 was het helaas niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. 

De presentatie die op 7 oktober jl. door Nico Dam van HHM is gehouden, is opgenomen. Bekijk de presentatie.