Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Begin maart wordt de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) van kracht. De regering wil mensen helpen die door de (aanhoudende) coronamaatregelen in financiële problemen zitten en daardoor moeite hebben met het betalen van de noodzakelijke kosten van het huishouden zoals huur of hypotheek en gas, licht en water.

De gemeenten voeren de TONK-regeling uit en zijn hard bezig alles voor te bereiden. Vanaf volgende week leest u meer informatie over dit onderwerp in de huis-aan-huis pagina en op onze website.