Politieke Avonden!

Oordeelsvormende Commissievergadering

Op maandag 18 januari 2021 gaan de raadsleden met elkaar in gesprek. In de voorgaande weken is het beeld van de raadsleden over de voorstellen duidelijker geworden. Daar hebben ambtenaren, insprekers en burgemeester en wethouders voor gezorgd. Nu zal blijken wat de raadsleden zelf vinden van de voorstellen. Vinden ze het goed of komen ze met verbeteringen? Of is een voorstel niet te verbeteren en wordt het een hamerstuk?

Maandag 18 januari 2021 vanaf 19.30 uur

  • De herbouw van een kleine woning aan de Glindeweg 3A in Doornspijk;
  • Kaders voor de grootschalige opwekking van energie;
  • Aanpassing van de startersleningen en introductie van een lening voor toekomstbestendig wonen;
  • Vestigen van een voorkeursrecht op de gronden voor het plan Vossenakker Noord;
  • Stimuleringsbijdrage voor de oprichting van een TechLab;
  • Wetswijzigingen op het terrein van schulden en vroeg signalering en een beslistermijn voor schuldhulpverlening;
  • Aanpassing van de verordening Jeugdhulp Gemeente Elburg 2018;
  • Wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Raadsvergadering 25 januari 2021 vanaf 19.30 uur

Op 18 januari 2021 zal blijken welke voorstellen als hamerstuk naar de raadsvergadering van 25 januari gaan. Over voorstellen waarbij een lid van de raad een motie of een amendement aankondigt zullen de raadsleden op 25 januari met elkaar in debat gaan. Na het debat zullen de raadsleden moeten stemmen over de amendementen, de voorstellen en de moties. De actuele agenda is na 20 januari 2021 te vinden op de website van de gemeenteraad: https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/elburg.

Openbaar

De vergadering van de beeldvormende commissie is openbaar en wordt digitaal gehouden. De digitale vergadering is alleen toegankelijk voor insprekers die zich vooraf gemeld hebben bij de griffie. Alle overige belangstellenden kunnen de vergaderingen in beeld en geluid volgen via de website. Van de vergadering worden opnames gemaakt. Insprekers komen in beeld en zijn te horen.

Opnames

De opnames worden rechtstreeks uitgezonden via https://ris2.ibabs.eu/elburg. Hier vindt u ook de agenda en de achterliggende stukken van de vergaderingen. Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688 688 contact opnemen met de griffie.