Startbijeenkomst Opgroeien in een kansrijke omgeving

OKOOKO, wat is dat?

Als gemeente(n) voelen wij de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan en te investeren in een positieve leefomgeving voor onze jongeren. Waar dan ook: thuis, op school, in de vriendenkring en bijde vrijetijdsbesteding.

De komende jaren gaan we hier actief mee aan de slag. Maar dit kunnen wij niet alleen. Heb jij een rol in het leven van jongeren? Meld je dan aan voor de startbijeenkomst op woensdag 31 mei 2023 van 19.00 - 21.00 uur via het formulier Startbijeenkomst 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving'. De bijeenkomst vindt plaats in het Nuborgh College Oostenlicht, Kruidenlaan 1, Elburg.

Programma

  • 18.30 uur Inloop
  • 19.00 uur Opening projectleider en wethouders
  • 19.15 uur Trimbos - 'Wat is OKO?'
  • 20.00 uur OKO in de regio
  • 20.15 uur Met elkaar in gesprek
  • 21.00 uur Afsluiting