Oordeelsvormende vergadering 25 september 2023

Op maandag 25 september gaan de raadsleden in gesprek om een oordeel te vormen over de geagendeerde onderwerpen.

In eerdere bijeenkomsten hebben raadsleden met ambtenaren, burgemeester en wethouders gesproken over wat de voorstellen precies inhouden en hebben zij vragen kunnen stellen. Inwoners konden inspreken, een toelichting geven of hun zorg delen. Nu geven de raadsleden hun oordeel over die voorstellen. Kan er een besluit worden genomen? Moet het besluit nog worden aangepast?

De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Onderwerpen

Wat zijn de onderwerpen van de vergadering?

  • Raadsvoorstel Renovatie Nuborgh Lambert Francken
  • Raadsvoorstel Uitwerking motie huisvesting arbeidsmigranten

De volgorde van bespreking en de onderwerpen kunnen nog wijzigen.

Bijwonen/zien

Hoe kan ik de vergadering bijwonen/zien? De vergadering met stukken is digitaal in te zien en te volgen via https://elburg.bestuurlijkeinformatie.nl. U bent ook van harte welkom in het gemeentehuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688.