Noodmaatregel tijdelijke afsluiting Havenkade m.i.v. 1 augustus

De laatste tijd is het erg druk in de Vesting in verband met de vakantieperiode. Daarnaast proberen we met elkaar zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te bewaren. Winkelend publiek, voetgangers en bedienend personeel in de horeca heeft meer ruimte nodig. Dit heeft als gevolg dat de verkeerssituatie rond de haven nu erg onoverzichtelijk is en soms gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders in Elburg besloten de Havenkade tijdelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer van 1 augustus 2020 tot 1 september 2020. De afsluiting geldt op alle dagen van de week van 12.00 uur tot 20.00 uur. Tijdens deze uren worden verkeersregelaars ingezet die ook als gastheer/gastdame optreden. Bij de toegangswegen zijn borden geplaatst dat de Havenkade tijdelijk afgesloten is.

Bestemmingsverkeer en aanwonenden kunnen wel doorrijden. Leveranciers kunnen tot 12.00 uur de bedrijven bevoorraden. Bedrijven op het bedrijventerrein kunnen gebruik maken van de rondweg. Zij worden niet gehinderd in de verkeersbewegingen en in de bedrijfsuitoefening. De gemeente Elburg neemt deze tijdelijke noodmaatregel in het verlengde van de Corona noodverordening die hiervoor ruimte biedt.