Gemeente Elburg investeert in duurzaamheid met nieuwe elektrische BOA-voertuigen

De gemeente Elburg zet een belangrijke stap in het verduurzamen van haar handhavingsbeleid door de aanschaf van gloednieuwe elektrische BOA-voertuigen.

BOA-autoDeze nieuwe voertuigen zijn uitgerust met lithium ijzer fosfaat accu's zonder kobalt, waardoor ze niet alleen milieuvriendelijk zijn, maar ook bijdragen aan een groenere toekomst. Bovendien bevatten de voertuigen een AED (Automatische Externe Defibrillator) om de veiligheid en gezondheid van onze gemeenschap te waarborgen.

Duurzaamheid en milieubewustzijn

Als gemeente geloven we sterk in onze verantwoordelijkheid om duurzame oplossingen te omarmen en zo bij te dragen aan het behoud van ons leefmilieu. Met de aanschaf van de nieuwe elektrische BOA-voertuigen maken we een bewuste keuze voor een schonere en groenere toekomst.

Hulpverlening en veiligheid

Naast het bevorderen van duurzaamheid, heeft de gemeente ook de veiligheid van haar inwoners hoog in het vaandel staan. De nieuwe BOA-voertuigen zijn daarom uitgerust met een AED, een levensreddend apparaat dat bij hartstilstand snel ingrijpen mogelijk maakt. Door deze levensreddende apparatuur in de voertuigen te integreren, vergroten we de kans op succesvolle hulpverlening in noodsituaties.

Bekwame en hulpvaardige BOA's

Onze handhavers, de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's), spelen een essentiële rol in het handhaven van de openbare orde en veiligheid in Elburg. Om ervoor te zorgen dat zij adequaat kunnen reageren in noodgevallen, hebben alle BOA's een EHBO-training gevolgd. Met deze training zijn ze goed voorbereid om eerste hulp te bieden wanneer dat nodig is. Dit toont onze inzet om niet alleen de veiligheid van onze inwoners te waarborgen, maar ook om een helpende hand te bieden wanneer zich situaties voordoen waarbij medische hulp noodzakelijk is.