Muziekschool ‘de Spelerij’ gaat zelfstandig verder

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Elburg voor de muziekschool te verzelfstandigen. Sinds 1983 vervult ‘de Spelerij’ de rol van gemeentelijke muziekschool. Wethouder Arjan Klein: “Een zelfstandige muziekschool geeft ruimte voor cultureel ondernemerschap. Het team van docenten en bestuur van de muziekschool ziet er naar uit om haar vleugels nog verder uit te slaan, zo heb ik gemerkt. Een zelfstandige muziekschool geeft daarvoor meer mogelijkheden. Natuurlijk blijven we vanuit de gemeente actief meedenken en helpen we waar gewenst. Ook steunen we muziekschool met een jaarlijkse subsidie.” Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, gaat ‘de Spelerij’ per 1 september 2021 zelfstandig verder.

Centrum voor Cultuur

In de doorontwikkeling van het Centrum voor Cultuur zet de gemeente in op meer professionele ondersteuning van culturele instellingen en activiteiten. De combinatie Museum Elburg en VVV vervult daarin een belangrijke rol. De zelfstandige muziekschool is daar een belangrijke aanvulling op.

Hanneke van Veen, bestuursvoorzitter ‘de Spelerij’: “Wij zijn blij met deze ontwikkeling omdat we hierin een kans zien om nieuwe bronnen aan te boren. We zien onszelf als culturele onderneming en dat kunnen we nu als zelfstandige school beter vormgeven.” Door de verzelfstandiging kan de muziekschool ook uit de omringende gemeenten leerlingen aantrekken.
Voor de leerlingen uit gemeente Elburg tot 18 jaar verandert er niets. Wethouder Klein: “We blijven subsidie verstrekken, waardoor leerlingen uit onze gemeente tegen sterk gereduceerd lesgeld de muzieklessen kunnen volgen.”