Medewerker buitendienst in beeld: over civiel werk

Erik - medewerker civielIn gesprek met Erik Bosch, medewerker civiele werken.

Kun je kort iets over je functie vertellen?

Ik werk nu 26 jaar bij de gemeente Elburg als medewerker civiel. Dat houdt in dat ik onder andere het herstel van straatwerk uitvoer, onderhoud pleeg aan wegmeubilair en meldingen van inwoners oppak.
Verder ben ik de reservechauffeur van de vrachtwagen. In de winterperiode neem ik ook deel aan de gladheidsbestrijding. Ons hoofddoel is het schoon, netjes en veilig houden van de openbare ruimte.

Wanneer jij van klus naar klus rijdt, dan hou je ook vaak een oogje in het zeil als het gaat om zwerfafval. Wat kom je zoal tegen?

Helaas zien we veel zwerfafval langs de weg in de bermen. Vaak gaan we, nadat we de bermen hebben gemaaid, een rondje doen door de gemeente. Dan controleren we de bermen op afval. Ook kom je afval tegen bij ondergrondse containers, bijvoorbeeld afvalzakken of karton. Die zijn door inwoners naast een ondergrondse container gezet. Of glas dat men naast de glascontainers plaatst. Dit valt vaak om en daardoor liggen er glasscherven op de stoep.
Wat we ook tegenkomen zijn illegale dumpingen van bijvoorbeeld witgoed, meubels en tuinafval. De afdeling handhaving ondersteunt ons bij dit soort dumpingen. Zij kijken of ze de dader kunnen achterhalen. Bij hangplekken en picknickplaatsen zie je ook veel zwerfafval. Deze controleren we dan ook regelmatig.

Dat kost zeker veel extra tijd, naast de normale werkzaamheden die jullie doen?

Afval op straatJa, dat is waar en dat is eigenlijk zonde. We proberen wel, waar het kan, preventief te werken. Wanneer een ondergrondse container een storing heeft dan verhelpen we deze zo snel als mogelijk, zodat mensen hun afvalzakken kwijt kunnen. Verder krijgen we hulp van Wijkhelden. Dit zijn inwoners die er zelf op uitgaan om zwerfafval op te ruimen. Ik zie regelmatig wijkhelden in actie en hier zijn we heel blij mee! Je kunt je aanmelden als wijkheld op www.onzewijkhelden.nl Dan krijg je ook materiaal om zwerfafval op te ruimen, zoals een grijpstok, veiligheidshesje, afvalzakken en emmers.
Elk jaar is er ook veel animo voor de Landelijke Opschoondag waarbij iedereen mee kan doen: inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en gemeenten.
Ook boeren vragen aandacht voor zwerfvuil, want dit ligt -naast de berm- ook in de weilanden. Via het inkuilen komt het verpulverde blik in het veevoer terecht. Als koeien dit inslikken, kunnen ze er dood aan gaan.
Dus gelukkig krijgen we wel steun bij het voorkomen en het opruimen van zwerfafval.

Zou het bijplaatsen van prullenbakken helpen bij het terugdringen van zwerfafval?

Meestal niet. Mensen die zwerfafval veroorzaken willen graag snel van hun afval af. Zij vinden afval weggooien in een prullenbak teveel moeite en zijn met andere dingen bezig. Gelukkig zijn er ook veel mensen die het afval mee naar huis nemen. Ook is er een groep die het afval vasthoudt tot er een prullenbak is.
Op druk bezochte locaties of langs drukke (fiets)routes liggen is het plaatsen van een prullenbak slim. Overigens is het legen en schoonmaken van prullenbakken duur. In Elburg staan ongeveer 200 prullenbakken. Om deze te legen en schoon te houden kost ongeveer € 65.000,- voor ieder jaar. Daar komen de kosten voor het verbranden van het afval nog bij.

Elburg staat voor veilig, schoon en netjes. Wat wil je onze inwoners meegeven?

Afval op straat 2Zie je zwerfafval liggen? Neem het initiatief om dit weg te gooien. En wees natuurlijk zelf geen vervuiler. Gooi geen afval in de bermen en plaats geen zakken naast een ondergrondse container. Ook té grote zakken in een ondergrondse container plaatsen raad ik af. Hierdoor schiet de container vaak in storing en zetten inwoners vuilniszakken naast de container. Uiteindelijk wonen we samen in Elburg en zijn met z’n allen verantwoordelijk voor een schone leefomgeving!