Let op met GF-afval

Het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het beter scheiden van ons afval is één van de speerpunten dit jaar binnen onze gemeente. Op dit moment produceren we met z’n allen gewoon teveel afval. Dit moeten we terugdringen. Dat gaat niet in één keer lukken, maar is een proces dat we samen gaan doorlopen. Restafval bestaat op dit moment nog uit veel herbruikbare grondstoffen. Laten we daarom beginnen bij het goed scheiden van dit afval. Een deel van de herbruikbare grondstoffen halen we er achteraf bij de afvalverwerker uit. Dat lukt prima voor b.v. kunststof en plastic maar weer niet voor b.v. groenafval. Er wordt nog steeds veel te veel GFT afval in de grijze container gedaan. Dit is vooral Groente- en Fruitafval (GF) dat vrijkomt uit de keuken. Dit levert bij de afvalverwerker problemen op bij het na-scheiden omdat dit GFT afval er niet uitgehaald kan worden.

Als gemeente bieden we verschillende mogelijkheden aan om het GFT afval beter te scheiden. In de binnenstad en bij de hoogbouw in onze gemeente zijn GF verzamelcontainers geplaatst. Hierdoor heeft iedereen in onze gemeente de mogelijkheid om hun GF afval gescheiden aan te leveren. Maak jij hier al gebruik van? Daarnaast zijn er de bestaande takkenroutes om je snoeihout door ons op te laten halen. Je kunt je hiervoor aanmelden via dit aanmeldformulier. De takkenroutes voor 2019 zijn op: 19 maart, 16 april, 14 mei, 18 juni, 17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december. Met z’n allen voor een beter milieu!

De gemeente zal zich deze periode samen met buurgemeenten Nunspeet en Oldebroek inzetten om het hergebruiken en recyclen van grondstoffen uit afval te stimuleren. De realisatie van de landelijke doelstellingen Van Afval Naar Grondstof (VANG), oftewel 75% afvalscheiding en 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar, vormt deze coalitieperiode het uitgangspunt.

Uitgelicht