Koopstromenonderzoek van start voor aantrekkelijke winkelgebieden

KoopstromenonderzoekSamen met onze winkeliers zetten wij ons in voor een aantrekkelijke binnenstad en winkelcentra. Om dat goed te doen onderzoeken we het koopgedrag van onze inwoners. We bekijken waar zij hun boodschappen doen en hoe tevreden zij zijn over de verschillende winkelgebieden. Met deze informatie kunnen we onze winkelgebieden verbeteren en versterken.

Onderzoek onder inwoners

Op 12 september start het Koopstromenonderzoek, dat wordt uitgevoerd door I&O Research. Tot eind oktober wordt er veldwerk gedaan. Tegelijkertijd worden inwoners gevraagd mee te doen. Zij krijgen een schriftelijke uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst in de brievenbus. De huishoudens die de brief krijgen zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen, de link staat in de brief.

Inwoners die geen brief krijgen maar wel mee willen doen aan het onderzoek kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag.

Verloting kadokaart

Onder alle deelnemers aan het onderzoek worden 50 kadokaarten van € 25,- verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van de deelnemers is gewaarborgd volgende de privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden alleen gebruikt voor dit Koopstromenonderzoek.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.koopstromen.nl. Daar staat een korte video met uitleg over het onderzoek. Vragen kunt u mailen naar info@koopstromenonderzoek.nl.