Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om:

 • kosten van (kale) huur;
 • hypotheeklasten;
 • kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.

U kunt dus geen TONK aanvragen voor andere vaste lasten zoals uw telefoon- of internetabonnement, verzekeringen of gemeentelijke belastingen.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft op dit moment veel minder inkomen dan gebruikelijk vanwege de coronamaatregelen;
 • U heeft daardoor moeite om uw (privé) woonkosten te betalen;
 • U woont in een woning in de gemeente Elburg waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw woonkosten;
 • uw inkomen op dit moment;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (50% van uw inkomen boven de bijstandsnorm wordt gezien als draagkracht).

De gehanteerde rekenformule is als volgt: Tegemoetkoming TONK per maand = woonkosten - draagkracht.

De TONK bedraagt maximaal € 1000,00 per maand. De TONK is een tegemoetkoming en zal dus niet kostendekkend zijn.

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK-uitkering in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Informatieplicht

U dient de gemeente op de hoogte te houden van wijzigingen in uw inkomen. Middels steekproeven zal gecheckt worden of de TONK terecht verstrekt is. Is dat niet het geval, dan zal de TONK teruggevorderd worden en kunt u een boete krijgen.

Hoe aanvragen?

Aanvraag Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

U kunt alvast de volgende bewijsstukken bij elkaar zoeken en digitaal op uw computer opslaan, zodat u ze eenvoudig bij de aanvraag kunt uploaden:

 • kopie identiteitsbewijs (paspoort/ID-kaart voor-en achterzijde, GEEN Rijbewijs) van u en indien van toepassing van uw partner;
 • bankafschrift(en) van een volledige maand (waarover u voor het eerst de TONK aanvraagt). Hier moet het gaan om een privé rekening, waarbij uw IBAN en naam en adres zichtbaar zijn. Op dit IBAN wordt de TONK uitbetaald;
 • bewijsstukken van uw inkomen van u en indien van toepassing van uw partner (salarisstrook, uitkeringsspecificatie, bankafschrift met ontvangsten partner- en/of kinderalimentatie, overzicht netto bedrijfsresultaat van de eerste maand waarover u TONK aanvraagt etc.);
 • betalingsbewijs kosten gas, water, elektriciteit (bijv. bankafschrift of brief van uw energie-/ drinkwaterleverancier);
 • indien u een woning huurt: bewijs van kosten van huur (bijvoorbeeld de meest recente brief van uw verhuurder over de huurkosten of bankafschrift);
 • indien u een koopwoning heeft: bewijs van uw maandelijkse hypotheeklasten (rente, aflossing, overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek etc.).

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal en Financieel Trefpunt of stel uw vraag per mail via tonk@elburg.nl.