Subsidieregeling vangnet COVID-19

De gemeente Elburg wil voorkomen dat in de gemeente gevestigde verenigingen, maatschappelijke of niet-commerciële instellingen, die door financiële problemen, als gevolg en ten tijde van de coronacrisis (na 1 maart 2020) in hun voortbestaan bedreigd worden. De Subsidieregeling vangnet COVID-19 is ontwikkeld om deze maatschappelijke instellingen in financiële nood bij te staan.

Wie komt in aanmerking

Deze gemeentelijke regeling is bedoeld om ondersteuning te bieden voor organisaties die niet voor andere regelingen in aanmerking komen of wel in aanmerking komen, maar dat dat niet voldoende was om de financiële gevolgen te dekken. De subsidieregeling is alleen bedoeld voor een vereniging, maatschappelijke- of niet-commerciële instelling.

Voorwaarden

  • De subsidieregeling is alleen bedoeld voor een vereniging, maatschappelijke- of niet commerciële instelling;
  • De instelling bevindt zich in de gemeente Elburg en/of voert taken uit die bijdragen aan de Elburger samenleving;
  • U heeft geen gebruik kunnen maken van een voorziening van het Rijk, Provincie of andere instantie of deze voorziening was niet voldoende;
  • De financiële gevolgen zijn ontstaan na 1 maart 2020;
  • U heeft al schadebeperkende maatregelen getroffen, zoals het verlagen van kosten of het verhogen van inkomsten;
  • De problemen zijn ontstaan door de uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen.

Aanvraag

Voor de aanvraag van deze subsidie dient u het aanvraagformulier Subsidieregeling Vangnet Covid-19 in te vullen en retour te sturen/mailen.

download aanvraagformulier