Nieuwe noodverordening VNOG per 1 juli 2020

Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels in het kader van de Coronacrisis. Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. Als iedereen zich aan de regels houdt, zorgen we er samen voor dat we meer vrijheid krijgen door elkaar de ruimte geven. Met elkaar kunnen we zo corona onder controle houden. Vrijwel alle bedrijven, waaronder sportscholen zijn per 1 juli weer open. Uitzonderingen zijn dansvoorzieningen in discotheken. 1,5 meter afstand blijft de norm.

Er zijn enkele uitzonderingen op de 1,5 meter. Bijvoorbeeld bij personen die tot een gezamenlijk huishouden behoren, en - nieuw - bij het vervoer van personen, bij het beoefenen (voor zover noodzakelijk voor het beoefenen) van sport, theater en dans (als vorm van sport of culturele uiting) of op een horecaterras, als daar een 'kuchscherm' tussen tafels is geplaatst.

In de nieuwe noodverordening wordt onderscheid gemaakt in regels voor binnen en buiten.

Klik hier voor de volledige noodverordening

Klik hier voor de veelgestelde vragen