Ondersteuning vanuit de provincie

De provincie ondersteund maatschappelijke initiatieven. In deze tijden van crisis ontstaan veel mooie initiatieven. De saamhorigheid in Gelderland is groot en tegelijkertijd is de leefbaarheid in deze tijd kwetsbaar. Vanuit het programma leefbaarheid heeft de provincie middelen beschikbaar om initiatieven vanuit de Gelderse maatschappij te ondersteunen. Indien vrijwilligers(organisaties) ondersteuning kunnen gebruiken bij de ontplooiing van initiatieven die de onderlinge verbondenheid in deze tijden van COVID 19 bevorderen dan kunnen ze contact opnemen met de leefbaarheidsalliantie via vraag@leefbaarheidgld.nl.