Stand van zaken rond Coronavirus

De Rijksoverheid heeft de laatste dagen maatregelen opgelegd om het Corona virus zo goed mogelijk te bestrijden. De gevolgen hiervan komen steeds beter in beeld. Graag laten we u weten wat wij binnen gemeente Elburg gedaan hebben om hier uitvoering aan te geven.

Veel ambtenaren werken momenteel vanaf huis om verspreiding van het virus te voorkomen. Omdat het aantal bezoekers erg afneemt, zijn we met ingang van maandag 23 maart alleen in de ochtend geopend én alleen op afspraak. Wel kunt u zonder afspraak uw aangevraagde rijbewijs of paspoort ophalen. Voor mensen met vitale beroepen die in de ochtend niet langs kunnen komen, spreken we een maatoplossing af. Natuurlijk zijn we wel bereikbaar voor u, het liefst per mail of app.

De viering ’75 jaar vrijheid op 18 april en de jaarlijkse adoptieplechtigheid van scholieren bij oorlogsmonumenten op 20 april zijn afgelast. Heel spijtig voor alle vrijwilligers die hier hard aan hebben gewerkt in de voorbereiding. We denken met andere Veluwse gemeenten na over een andere datum later dit jaar.

Voor ondernemers en ZZP-ers zijn landelijke regelingen in de maak om hen (financieel) tegemoet te komen. Aan deze Haagse maatregelen wordt nu hard gewerkt. Daar waar andere zorgen of vragen leven, kijken we of we via maatwerk de ondernemers kunnen helpen Heffing van toeristen- en reclamebelasting worden uitgesteld en leges voor o.a. terrasvergunningen worden nu niet verstuurd.

Voor alle betalingen aan onze gemeente, dus belastingen, leges, huur- en pacht en facturen voor diensten kan een betalingsregeling worden afgesproken.

In Elburg zijn veel inwoners met een vitale functie. Deze werkzaamheden zijn nu heel belangrijk en moeten doorgaan! Vandaar dat ook in Elburg de (nood)opvang goed geregeld is. De scholen en kinderopvangorganisaties hebben dit zelf actief opgepakt!

De burgemeester leeft mee met alle inwoners en ondernemers. Op diverse manieren zoekt hij persoonlijk contact. Omdat dit in verzorgingstehuizen niet mogelijk is, ontvangen alle bewoners van een verzorgingshuis in onze gemeente een persoonlijke groet in de vorm van een kaartje. Deze mensen krijgen nu weinig of geen bezoek meer en zo kunnen we hen toch een hart onder de riem steken.

Naast de politie en gemeentelijke toezichthouders zijn ook de jongerenwerkers actief op straat om erop toe te zien dat er geen grote groepen jongeren bij elkaar komen.

Het Sociaal Trefpunt is fysiek gesloten, maar prima te bereiken per telefoon of mail. Mensen kunnen hier terecht met hulpvragen. Ook bieden zij een luisterend oor en mensen kunnen hier terecht met vragen over bv het doen van boodschappen.

Veel mensen pakken hun verantwoordelijkheid op en leven de landelijke regels na. Dat is geweldig want alleen samen kunnen we het virus een halt toe roepen. Alle zorginstanties leveren een geweldige inspanning en ook de huisartsen werken goed samen.

Tot slot, voor alle informatie, die bijna dagelijks wijzigt en aangevuld wordt, verwijzen wij u naar onze website www.elburg.nl. Onder de knop “liveblog” vindt u al het nieuws.